Våre tjenester

Våre kunnskapsrike serviceteknikere utfører service og reparasjoner på alle typer pumper. Vi kommer gjerne på befaring og gir et uforpliktende tilbud.

Hva kan vi tilby?

  • Service

  • Døgnvakt

  • Verksted

  • Utleie

  • Slamsuging

  • Retur EE-avfall (el-retur)

Kontrollavtale - trygghet for pumpe og installasjon

Pumpestasjoner skal og må fungere. Hele døgnet, hele uka og hele året. År etter år. Vi tilbyr kontrollavtale på pumpestasjoner til spillvann, avløp og drensvann.

Gjennom en kontrollavtale utfører vi rutinemessige kontroller på pumpestasjonen, og utfører forebyggende vedlikehold. Dette gir eieren av installasjonen trygghet for at pumpestasjonen alltid fungerer som den skal.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og et tilbud på kontrollavtale. Det kan lønne seg på sikt.

Kontakt oss

Vakt - beredskap for pumper hele døgnet

Våre serviceteknikere løser akutte problemer med de fleste typer pumper. Med velutstyrte servicebiler og et rullerende 24 timers vaktsystem stiller vi opp for kunder når det trengs. Kunder med kontrollavtale har alltid første prioritet!

Vakttelefon - service på pumper utenom arbeidstid:

Ring 23 33 84 00

Verksted - avanserte reparasjoner og ombygginger

Det meste av service på pumper løses greit på stedet, men noen ganger kreves det mer. Det løser vi på verkstedet. Med solid kunnskap og et velutstyrt verksted gjør vi komplekse reparasjoner og ombygginger på pumper, ventiler og andre komponenter.

Utleie av pumper

Pumpe til leie, for kortvarige behov eller midlertidig oppgradering av kapasitet. Stor utleiepark med alt fra kompakte 1" småpumper opp til store, dieseldrevne pumper med 8" slange og kapasitet på 8 500 liter/min. Vi skaffer større om det trengs.

Utleie

Slamsuger - tømming av pumpekum

Pumpekummer må ofte tømmes og rengjøres i forbindelse med kontroll, service og reparasjoner.

Med vår slamsuger på tilhenger sørger vi for tømming og rengjøring av mindre pumpekummer med beskjedne kostnader – og uten å vente på slamsugeren. Den er et viktig verktøy i kontrollavtaler, og vi bistår også kunder som ønsker hjelp av en slamsuger med et mindre miljøfotavtrykk enn en slamsuger på lastebil.

Ta kontakt for booking eller tilbud på tømming og rengjøring av pumpekum.

  23 33 84 00

 post@pumpe-service.no

EE-avfall (el-avfall) retur og gjenvinning

Ikke kast EE-avfall i restavfallet! Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. Det skal derfor aldri kastes som restavfall. I EE-avfall finnes det også mye metall som det er viktig å gjenvinne. Vi tilbyr retur av slikt avfall.

Ta kontakt for booking eller tilbud

 23 33 84 00

 post@pumpe-service.no