Pumper – salg og leie

Finn riktig pumpe til jobben!

Hvilken pumpe er riktig for deg?

Så du skal flytte vann, annen væske eller slam? Ok, vi fikser pumpe til det.

 • Styreskap

 • Alarm med mobiloverføring

 • Slanger

 • Rør

 • Koblinger

 • Hvor mye vann?

 • Hvor lang tid skal det ta?

 • Hvor langt skal det flyttes?

 • Er det mye jord, skitt, stein eller andre partikler i vannet?

 • Hvor høyt skal det løftes?

 • Er det mer slam eller sand enn vann?

Hos oss kan du også leie nødvendig tilbehør til pumpen(e)

40 års erfaring med profesjonelle pumpeløsninger

Oransje vannpumpe på en henger

Lensepumper

Mobile lensepumper brukes til flytting av forholdsvis rent vann, uten store partikler. Fastmontert sil forhindrer partikler i å suges inn i pumpen. Noen modeller står tørt, andre er nedsenkbare. Pumpe med flottør tar unna jevnt tilsig av vann.

Oransje vannpumpe på en henger

Spillvannspumper

Spillvannspumper – også kalt slampumper – er kraftige mobile pumper som tar vann med større innslag av sand og jord. De er mer åpne enn lensepumper, og tar større partikler. Våre største spillvannspumper tar partikler på opptil 8 cm (!). Vi har kompakte elektriske pumper, mellomstore bensindrevne samt store og kraftige dieseldrevne spillvannspumper.

Oransje vannpumpe på en henger

Sand- og slurrypumper

Slurrypumper er beregnet på pumping av vann med stort innslag av sand, slam og andre materialer. Sterke, robuste pumper designet for å tåle tøffe tak over lang tid, også ved pumping av slipende materialer.

Oransje vannpumpe på en henger

VA-pumper

Vann- og avløpspumper av ulike typer og størrelser, beregnet for permanent installasjon i kum, pumpestasjoner, renseanlegg eller andre typer røranlegg. Vi leverer pumper, røranlegg og styresystem til både rehabilitering og nybygg.

Oransje vannpumpe på en henger

Rustfrie pumper

Der det skal pumpes saltvann eller andre korrosjonsfarlige væsker kan vi levere rustfrie pumper til mobil bruk og fast installasjon. Både lensepumper til ganske rent vann, samt pumper med virvelhjul (vortex-impeller) til pumping av væsker med mye partikler. Med næringsmiddelgodkjent smøremiddel kan slike pumper brukes i fiskeoppdrett.