MILJØFYRTÅRN

Pumpe-Service AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Se hva det betyr for våre kunder. 

Miljøfyrtårn

– og stolt av det

Pumpe-service AS er nå Miljøfyrtårn-sertifisert, etter en "rekordrask" sertifiseringsprosess.

Miljøfyrtårn-sertifikatet et bevis på noe av det vi er mest stolt av i Pumpe-Service: Vi bryr oss

I midten av september 2022 mottok vi i Pumpe-Service diplomet og plaketten som dokumenterer at vi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det er vi faktisk veldig stolt av. Både sertifiseringen i seg selv, og prosessen bak. 

– Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, sier Miljøfyrtårn selv om sertifiseringen. 

 

Miljøsertifisering og Miljøfyrtårn

Hva vil det si å være miljøsertifisert? Miljødirektoratet sier det litt byråkratisk, men også detaljert: 


– Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet, sier Miljødirektoratet. 


Vi vet at vi tar vår del av samfunnsansvaret. Våre kunder vet at vi bryr oss og opptrer seriøst i hverdagen. Sertifiseringen er et objektivt og allment anerkjent bevis på at vi tar vår del av samfunnsansvaret. Vi må alle gjøre hva vi kan for å redusere fotavtrykket, ta vare på miljøet og bry oss om hverandre. 


Vanligvis tar det ifølge sertifisøren rundt to år fra start til diplom i sertifiseringsprosessen. Vi brukte tre måneder på det. Ikke for at vi har hastverk eller fordi vi vil imponere sertifisøren.

 

Det er bare sånn vi gjør ting her i Pumpe-Service: Når vi setter oss noe fore, så drar vi til og bare gjør det. 

 

Slik kom vi til Miljøfyrtårn

Vi satte oss ned, satte sammen en gruppe med ledelse, lærling, servictekniker, verneombud og kontorstøtte. Vi møttes én gang i uka gjennom den tiden vi jobbet med sertifiseringen. Mye av arbeidet gikk ut på å dokumentere prosedyrer og rutiner vi allerede har på plass. Å lage et system som er tilgjengelig for alle – og som faktisk brukes av alle. 


Vi er en bedrift der kunnskapen og erfaringer handler om praktiske ting. Om pumper, hvordan de virker, monteres, vedlikeholdes og repareres. For praktikere vil ofte dokumentasjon være mer krevende enn for teoretikere. Sånn er det også hos oss. Vi har jobbet mye med å lage en struktur og få det vi allerede gjør ned på papiret. 


HMS en del av hverdagen

HMS – Helse, Miljø, Sikkerhet – er et stor og viktig del av en slik sertifisering. Hos oss snakker vi HMS hver dag og hele tiden. Det er en naturlig del av jobben vi gjør. Gutta og jentene ute på jobb vet det er viktig, og repeterer det hele tiden. 


HMS er selvfølgelig i en bedrift der riskiko er den del av hverdagen, i en hverdag der man i verste fall faktisk kan dø på jobb. Vi vet at vi må tenke sikkerhet når vi går ned i pumpekum. Vi vet at det kan skje noe nede i kummen, at folk må løftes ut og derfor må ha på løfte- og fallsikringsutstyr. 


EE-avfall, sortering og retur 

Avfallshåndtering er et annet element i i sertifiseringen. Vi har i flere år hatt en returordning for EE-avfall (elektroavfall). Så har vi forbruksartikler som éngangshansker, for eksempel. Det har vi ikke brukt på flere år. Dels fordi de gir et avfallsproblem, dels fordi det koster mye penger. Sortering av avfall i administrasjonen? Naturligvis! Hvorfor skal vi ikke gjøre det?


Godt for arbeidsmiljøet

Ett positivt element ved sertifiseringsprosessen hadde vi ikke tenkt på forhånd, men ser nå i ettertid: Det er godt for arbeidsmiljøet. Vi er en bedrift med mange unge medarbeidere. Folk som er i begynnelsen av sine arbeidsliv. Prosessen med Miljøfyrtårn har vist at det er viktig for unge å jobbe i en bedrift som tar ansvar. De som har vært med synes det har vært en fin, givende og lærerik prosess. 


De andre har sluttet helhjertet opp om det. "Ja, det gjør vi! Kult!". Det er morsomt å høre sånne ting på jobben. Gamliser er ofte bremser i ting som handler om miljøet. Unge mennesker skjønner poenget, og synes det er bra å gjøre noe med det. Det har vi fått bevist hos oss. 


Hva betyr det så for våre kunder at vi er Miljøfyrtån-sertifisert? 

Det er beviset på at vi bryr oss om miljøet, og at vi er en type bedrift som tar ansvar. Jo, det er litt "butikk" også: 

Nå kan vi være levererandør til offentlige og private oppdragsgivere som krever miljøsertifisering av sine leverandører. 

 


Men mest av er Miljøfyrtårn-sertifikatet et bevis på det noe av det vi er mest stolt av i Pumpe-Service: Vi bryr oss. 

Ta kontakt
Robert Butteberg

Daglig leder

Robert Butteberg

  23 33 84 00
959 18 480
  robert@pumpe-service.no