Prisoversikt 2023

 • 99 Arbeid/kjøretid

  NOK 1122,- eks. mva/ 1405,50 inkl. mva

 • 81 Forbruksmateriell

  NOK 549,- eks. mva/ 704,- inkl. mva

 • 100 Servicebil oppmøte

  NOK 863,- eks. mva/ 1079,- inkl. mva

 • 2000 Vaktutrykning utenom normal arbeidstid

  NOK 9 418,- eks. mva/ 11 773,- inkl. mva.

  I minstepris for vaktutrykning er det inkludert 2 timer arbeid/kjøretid, servicebil oppmøte, forbruksmateriell og miljøavgift. Utover de 2 timene med inkludert arbeid/kjøretid faktureres det 100% overtidsarbeid (se timesats) I tillegg kommer eventuelle bom/-parkeringsgebyr.

 • 9999 Overtid 100%

  NOK 2244,- eks. mva/ 2805,- inkl. mva

 • 11 Miljøavgift

  NOK 105,- eks. mva/ 131,- inkl. mva

 • 150 Slamsuge-tilhenger minstepris m/operatør

  NOK 3292,- eks. mva/ 4115,- inkl. mva

 • 152 Deponeringsgebyr septikk pr m3

  NOK 563,- eks. mva/ 704,- inkl. mv

Standard betalingsbetingelser: netto pr. 7 dager .
Det faktureres minimum 2 timer arbeid/kjøretid pr oppmøte,  og deretter pr påbegynte time. I tillegg faktureres servicebil oppmøte, forbruksmatereriell og eventuelle bom-/parkeringsavgifter.
Alle priser er oppgitt eks./ink. 25% merverdiavgift (mva).

 

Normal arbeidstid man -tors 07:30 -16:00 og fredag 07:30 -13:30. Ved arbeid utover normal arbeidstid påløper overtidstillegg. For vaktutrykning gjelder egne priser.

Med forbehold om feil i prislisten.

Gjeldende fra 01.01.2023

Kjære kunde!

På grunn av økte priser fra våre leverandører og samarbeidspartnere, ser vi oss dessverre nødt til å justere våre priser.  Prisendringen gjelder fra 01.01.2023 og vil gjelde både varer og tjenester.