Nå er vi Miljøfyrtårn-sertifisert

Pumpe-service AS er nå Miljøfyrtårn-sertifisert, etter en "rekordrask" sertifiseringsprosess. Det er vi faktisk veldig stolt av. Både sertifiseringen i seg selv, og prosessen bak. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, sier Miljøfyrtårn selv om sertifiseringen. 

Miljøsertifisering og Miljøfyrtårn

Hva vil det si å være miljøsertifisert? Miljødirektoratet sier det litt byråkratisk, men også detaljert: 

– Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet, sier Miljødirektoratet. 

Vi vet at vi tar vår del av samfunnsansvaret. Våre kunder vet at vi bryr oss og opptrer seriøst i hverdagen. Sertifiseringen er et objektivt og allment anerkjent bevis på at vi tar vår del av samfunnsansvaret.

Vi må alle gjøre hva vi kan for å redusere fotavtrykket, ta vare på miljøet og bry oss om hverandre. 

Vanligvis tar det ifølge sertifisøren rundt to år fra start til diplom i sertifiseringsprosessen. Vi brukte tre måneder på det. Ikke for at vi har hastverk eller fordi vi vil imponere sertifisøren.

Det er bare sånn vi gjør ting her i Pumpe-Service: Når vi setter oss noe fore, så drar vi til og bare gjør det. 

Mer om Miljøfyrtårn-sertifiseringen her.

0